Földrajz részképzés

Részismeret megszerzésére irányuló képzés földrajzból.

Képzés diplomás, nem földrajz szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.

A képzés célja: A nem földrajz szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a földrajztanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el földrajzból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.

A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.

A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a katageo@ttmk.nyme.hu, sroland@ttk.nyme.hu  címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természetföldrajz Tanszék címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22.

A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.