Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
KÖRNYEZETTAN

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszék neve: Kémia és Környezettan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. habil. Béres Csilla PhD
Telefon: 94/504-480; 94/504-310
E-mail: csberes@ttk.nyme.hu
Web oldal: www.fldi.ttk.nyme.hu

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi,biológiai és környezettudományi ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő (MSc) folytatásához, valamint kellő gyakorlati ismeretekkel az azonnali elhelyezkedéshez.

A képzésről:

Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz.

A szakmai törzsanyag: környezettudományi alapismeretek modul (környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia), környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezetvédelem, környezettechnológia, környezet egészségtan, természetvédelem, környezet gazdaság, jog), környezettudományi monitorozási alapismeretek modul környezetminősítés, állapotértékelés). A differenciált szakmai ismeretek modulok a környezettan speciális ismereteit tartalmazza: pl. hulladékgazdálkodás, környezeti analitika, klímaváltozás hatásai, vízanalitika, levegővédelem, talajvédelem. Ezek az ismeretek azoknak ajánlottak, akik a BSc után közvetlenül el szeretnének helyezkedni, így válogathatnak azokból a tárgyakból, melyek számukra a leghasznosabbak lehetnek.

Specializáció:

A specializációk a differenciált képzési modul részét képezik. Alkalmazott környezetkutató specializáción továbbtanulóknak környezettani tárgyak széles skáláját kínáljuk, melyek kiegészítik a kötelező alapképzésben tanult ismereteket, gyarapítják a laboratóriumi gyakorlatot. Azoknak a hallgatóknak, akik MSc képzésben természetvédelmi mérnöknek vagy környezetvédelmi mérnöknek készülnek, a környezettan specializációban lévő tárgyakon kívül ajánljuk a biológia, kémia és fizika alapszak tárgyainak felvételét is.  Lehetőség van technika specializációra is, mely később a technika tanári szakra nyújt felvételi lehetőséget.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A diploma lehetőséget ad más felsőoktatási intézményben az MSc tanulmányok folytatására: környezettan, környezetkutató, geográfus, geológus, környezeti informatikus, analitikus, meteorológus, ökológus szakokon.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A végzettek elhelyezkedhetnek a környezettudományhoz kapcsolódó kutatásokat és fejlesztéseket végző intézetekben, vagy azok eredményeit alkalmazó, feldolgozó, elsősorban környezet- és természetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken: pl. erdészeteknél, civil szervezeteknél, zöld hatóságoknál, nemzeti parkoknál, erdei iskoláknál, szakigazgatási szerveknél. Részt vehetnek a szolgáltatói és ipari ágazat, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, az önkormányzatok, vagy a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásában, de műszaki-technikai szakterületen is szükség van ilyen szakemberekre.