Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
KÉMIA

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszékek nevei: Kémia és Környezettan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Borzsák István
Telefon: 94/504-366, 94/504-310
E-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu
Web oldal: www.fldi.ttk.nyme.hu

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken.

A képzésről:

A kémia BSc képzés az első évben természettudományi alapismeretekből (matematika, fizika, környezetvédelem) és szakmai alapismeretekből (általános, szervetlen, szerves és fizikai kémia) áll. Második évtől elmélyül a szakmai képzés, mely az első évben kezdett törzstárgyakon kívül speciális kémiai (analitikai és alkalmazott kémiai (környezeti kémia, technológia stb.) és szabadon választható tárgyakból áll. Minden kémiai tárgyhoz laboratóriumi gyakorlat is társul, a környezeti kémia gyakorlaton pedig terepen vett minták analízise zajlik. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja. A képzést egy 6 hetes nyári szakmai gyakorlat egészíti ki, melyet elsősorban vállalatoknál vagy kutatóintézeteknél teljesíthetnek hallgatóink.

Specializáció:

A szak külön specializációval nem rendelkezik, de az intézmény által hirdetett egyéb specializációk a szak hallgatói számára szabadon választhatóak.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek)

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Továbbtanulás lehetséges vegyész, anyagtudomány és gyógyszervegyész-mérnöki mesterszakon az ország különböző felsőoktatási intézményeiben.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A kémia alapszakon végzett vegyészek hasznos gyakorlati tudással kerülnek ki a munkaerőpiacra, hisz ismerik a különböző laboratóriumi módszereket, és az eszközök használatát. A végzettséggel megcélozható állások elsősorban a hagyományos vegyész, vegyészmérnök és a farmakológus. Végzett hallgatóink elhelyezkedhetnek a vegyipari és gyógyszeripari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban különböző mérési feladatok ellátására, vagy az állami szakhatóságoknál. Jelentősen megnövekedett az igény az utóbbi években a borászat területén a borászati kémikusokra is.