Földrajz és Környezettudományi Intézet

Az intézet 2006-ban jött létre. Négy tanszék alkotja, amelyek a következők: Természetföldrajzi-, Társadalomföldrajzi-, Földtani- és Kémia- és Környezettudományi Tanszék. A Természetföldrajzi Tanszéken 9 fő, a Társadalomföldrajzi Tanszéken 5 fő, a Kémia és Környezettudományi Tanszéken 5 fő oktató van alkalmazásban. Az intézetben folyó oktató és kutatómunkát 4 fő nem oktató segíti. Az Intézet rendelkezik intézeti könyvtárral, négy laboratóriummal (számítástechnikai, általános- és fizikai kémiai, szervetlen- és szerves, és környezetanalitikai laboratórium), továbbá egy kutatószobával, egy kőzettani és ásványtani gyűjteménnyel, egy rajzoló és gyakorlat előkészítő helyiséggel, és egy térképtárral.

Az intézet az alábbi képzésekért felelős:

- Földrajz BSc (Országjárás veztő és Területfejlesztő szakiránnyal)

-Környezettan BSc

-Kémia BSc

-Földrajztanár MA

Környezettan-tanár MA

-Geográfus MSc


Hírek